Connect with us

Dvg Suddi-Kannada News

ಕವಿತೆ -ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ..

ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ

ಕವಿತೆ -ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ..

ಧರ್ಮಗಳು ಹತ್ತಾರಾದರೂ

ಮನೋಧರ್ಮವು ಒಂದೇ

ಭಾಷೆಗಳು ನೂರಾರಾದರೂ

ಅಭಿಲಾಷೆಯು ಒಂದೇ.

 

ರಾಜ್ಯಗಳು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟಾದರೂ

ಏಕತೆಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವು ಒಂದೇ

130 ಕೋಟಿ ಕಂಠಗಳಾದರೂ

ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯು ಒಂದೇ.

 

256 ಕೋಟಿ ಕೈಗಳಾದರೂ

ಐಕ್ಯತೆಯ ಚಪ್ಪಳೆಯು ಒಂದೇ

ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹತ್ತು ಹಲವಾದರೂ

ಜೀವನ ಪ್ರೀತಿಯು ಒಂದೇ.

 

ಆರ್ಯ ದ್ರಾವಿಡರು ಬೇರೆಯಾದರೂ

ಭಾರತಾಂಬೆಯ ಮಡಿಲು ಒಂದೇ

ಗಂಗಾ ಕಾವೇರಿ ಬೇರೆಯಾದರೂ

ಹರಿಯುವ ಭೂ ಒಡಲು ಒಂದೇ.

 

ಕೇಸರಿ ಬಿಳಿ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣ ಬೇರೆಯಾದರೂ

ಆಶೋಕ ಚಕ್ರದ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜವೊಂದೇ.

ಜೀವನ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಬೇರೆಯಾದರೂ

ಭಾರತೀಯರು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ.

 

-ಶಿವಮೂರ್ತಿ.ಹೆಚ್, ಕನ್ನಡ ಶಿಕ್ಷಕರು

ಶ್ರೀ ತರಳಬಾಳು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಕೂಲ್

ಅನುಭವಮಂಟಪ, ದಾವಣಗೆರೆ.

9740050150

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ

Advertisement Enter ad code here
Advertisement

ದಾವಣಗೆರೆ

Advertisement

ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ

Advertisement
Advertisement e
Advertisement
To Top