Connect with us

Dvg Suddi-Kannada News

All posts tagged "navella onde"

  • ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ

    ಕವಿತೆ -ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ..

    By January 26, 2020

    ಧರ್ಮಗಳು ಹತ್ತಾರಾದರೂ ಮನೋಧರ್ಮವು ಒಂದೇ ಭಾಷೆಗಳು ನೂರಾರಾದರೂ ಅಭಿಲಾಷೆಯು ಒಂದೇ.   ರಾಜ್ಯಗಳು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟಾದರೂ ಏಕತೆಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವು ಒಂದೇ 130 ಕೋಟಿ...

More Posts
To Top