Connect with us

Dvgsuddi Kannada | online news portal | Kannada news online

ದಾವಣಗೆರೆ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ 2.15 ಲಕ್ಷ ನಷ್ಟ

ದಾವಣಗೆರೆ

ದಾವಣಗೆರೆ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ 2.15 ಲಕ್ಷ ನಷ್ಟ

ಡಿವಿಜಿ ಸುದ್ದಿ, ದಾವಣಗೆರೆ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅ.13 ರಂದು 8.0 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು ರೂ.2.15 ಲಕ್ಷ ನಷ್ಟ ಸಂಭವಿಸಿರುತ್ತದೆ.

ಮಳೆಯ ವಿವರ

  • ಚನ್ನಗಿರಿ –  7.0 ಮಿ.ಮೀ
  •  ದಾವಣಗೆರೆ-  4.0 ಮಿ.ಮೀ
  •  ಹರಿಹರ-  5.0 ಮಿ.ಮೀ
  •  ಹೊನ್ನಾಳಿ- 18.0 ಮಿ.ಮೀ
  •  ಜಗಳೂರು- 11.0 ಮಿ.ಮೀ
  •  ನ್ಯಾಮತಿ- 10.0 ಮಿ.ಮೀ

ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸರಾಸರಿ 5.0 ಮಿ.ಮೀ  ಮಳೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು.  ಆದರೆ, 8.0 ಮಿ.ಮೀ  ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಹರಿಹರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 2 ಪಕ್ಕಾ ಮನೆ ಭಾಗಶಃ ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ದು ರೂ.1 ಲಕ್ಷ ಅಂದಾಜು ನಷ್ಟ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ನ್ಯಾಮತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 1 ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ದು, ರೂ.15 ಸಾವಿರ ಅಂದಾಜು ನಷ್ಟ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 3 ಮನೆ ಭಾಗಶಃ ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ದು, ರೂ.1 ಲಕ್ಷ ಅಂದಾಜು ನಷ್ಟ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ರೂ.2.15 ಲಕ್ಷ  ನಷ್ಟ ಸಂಭವಿಸಿರುತ್ತದೆ.

Dvgsuddi.com is a live Kannada news portal. Kannada news online. political, information, crime, film, Sports News in Kannada

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in ದಾವಣಗೆರೆ

To Top
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});