Connect with us

Dvg Suddi-Kannada News

All posts tagged "kujadosha"

  • ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ

    ಕುಜದೋಷಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಏನು..?

    By January 8, 2020

    ಕುಜಗ್ರಹಗೆ ಮಂಗಳ,ಅಂಗಾರಕ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾಂಗಲಿಕ ಎಂದು ಹೆಸರುಗಳುಂಟು, ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ವೇಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕುಜದೋಷ,ಅಂಗಾರಕ ದೋಷ, ಮಂಗಳ ದೋಷ ಹಾಗೂ ಮಾಂಗ್ಲಿಕ್...

More Posts
To Top