Connect with us

Dvgsuddi Kannada | online news portal | Kannada news online

ದಾವಣಗೆರೆ: ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಮಾ ಕಚೇರಿ ಸ್ಥಳಾಂತರ

ದಾವಣಗೆರೆ

ದಾವಣಗೆರೆ: ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಮಾ ಕಚೇರಿ ಸ್ಥಳಾಂತರ

ದಾವಣಗೆರೆ:  ನಗರದ ವಸಂತ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ  ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಮಾ ಕಚೇರಿ ಕೆಜಿಐಡಿ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ಟಡವು ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾರಣ ಜೂ.01 ರಿಂದ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಮಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಮಾ ಕಚೇರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಿ ವಿಮಾ ಇಲಾಖೆ, ಗಂಗೋತ್ರಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಡೋರ್ ನಂ.2972/1 2ಎ ಯಿಂದ 2ಡಿ ಎಂಸಿಸಿ ಬಿ ಬ್ಲಾಕ್, ಮಾಮಾಸ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ರೋಡ್, ಪಿನ್‍ಕೋಡ್ 577004 ದಾವಣಗೆರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಯಾವುದೇ ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳ ಪತ್ರ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮೆಲ್ಕಾಣಿಸಿದ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಮಾಧಿಕಾರಿ ಕೆ.ಜಿ.ಐ.ಡಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

 

Dvgsuddi.com is a live Kannada news portal. Kannada news online. political, information, crime, film, Sports News in Kannada

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in ದಾವಣಗೆರೆ

To Top