Connect with us

Dvgsuddi Kannada | online news portal | Kannada news online

ದಾವಣಗೆರೆ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 42.87 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆ; 17.75 ಲಕ್ಷ ನಷ್ಟ

ದಾವಣಗೆರೆ

ದಾವಣಗೆರೆ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 42.87 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆ; 17.75 ಲಕ್ಷ ನಷ್ಟ

ದಾವಣಗೆರೆ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ (ಅ.01)  42.87 ಮಿ.ಮೀ ಸರಾಸರಿ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 17.75 ಲಕ್ಷ ರೂ. ನಷ್ಟ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಚನ್ನಗಿರಿ- 34.25 ಮಿ.ಮೀ, ದಾವಣಗೆರೆ -80.66 ಮಿ.ಮೀ., ಹರಿಹರ-38.55 ಮಿ.ಮೀ., ಹೊನ್ನಾಳಿ 49.40 ಮಿ.ಮೀ., ಜಗಳೂರು 11.50 ಮಿ.ಮೀ. ನಷ್ಟು ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 15 ಕಚ್ಚಾ ಮನೆ ಭಾಗಶ: ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ದು ಅಂದಾಜು ರೂ.4 ಲಕ್ಷ ನಷ್ಟ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. 4 ಎಕರೆ ಭತ್ತ ಮತ್ತು 2.20 ಎಕರೆ ಶೇಂಗಾ ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ದು ಅಂದಾಜು ರೂ.2.50 ಲಕ್ಷ ನಷ್ಟ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಒಟ್ಟು ರೂ.6.50 ಲಕ್ಷ ಅಂದಾಜು ನಷ್ಟ ಸಂಭವಿಸಿರುತ್ತದೆ.

ಹರಿಹರ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 2 ಪಕ್ಕಾ ಮನೆ ಭಾಗಶ: ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ದು ರೂ. 0.95 ಲಕ್ಷ ಹಾಗೂ 1 ತೀವ್ರ ಅಥವಾ ಪೂರ್ಣ ಕಚ್ಚಾ ಮನೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ದು ರೂ. 0.80 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು 1 ಭಾಗಶಃ ಕಚ್ಚಾ ಮನೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ದು ರೂ.0.30 ಲಕ್ಷ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 2.05 ಲಕ್ಷ ಅಂದಾಜು ನಷ್ಟ ಸಂಭವಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 1 ತೀವ್ರ ಅಥವಾ ಪೂರ್ಣ ಪಕ್ಕಾ ಮನೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ದು,  ರೂ. 3 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು 1 ಭಾಗಶಃ ಪಕ್ಕಾ ಮನೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ದು ರೂ.0.40 ಲಕ್ಷ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 3.40 ಲಕ್ಷ ಅಂದಾಜು ನಷ್ಟ ಸಂಭವಿಸಿರುತ್ತದೆ.

ನ್ಯಾಮತಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 6 ಭಾಗಶಃ ಪಕ್ಕಾ ಮನೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ದು ರೂ.1.50 ಲಕ್ಷ ಅಂದಾಜು ನಷ್ಟ ಸಂಭವಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 1 ತೀವ್ರ ಅಥವಾ ಪೂರ್ಣ ಪಕ್ಕಾ ಮನೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ದು ರೂ. 1 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು 4 ಭಾಗಶಃ ಪಕ್ಕಾ ಮನೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ದು ರೂ.1.80 ಲಕ್ಷ ಹಾಗೂ 3 ಭಾಗಶಃ ಕಚ್ಚಾ ಮನೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ದು ರೂ.1.50 ಲಕ್ಷ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 4.30 ಲಕ್ಷ ಅಂದಾಜು ನಷ್ಟ ಸಂಭವಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಅನ್ವಯ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ವಿತರಿಸಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುವುದೆಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

 

 

 

 

 

Dvgsuddi.com is a live Kannada news portal. Kannada news online. political, information, crime, film, Sports News in Kannada

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in ದಾವಣಗೆರೆ

To Top